หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับผู้สูงวัย