กายบริหารองค์รวมสู้โควิด-19

เกี่ยวกับคอร์ส

What Will You Learn?

  • การประเมินประสิทธิภาพการหายใจและปอด
  • การฝึกหายใจที่เหมาะสม
  • การวฝึกปฏิบัติกายบริหารองค์รวมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพปอด
  • การฟื้นฟูกล้ามเนื้อหายใจด้วยกายบริหารองค์รวม
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการติดเชื้อโควิค-19 ด้วยกายบริหารองค์รวม

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet