4.55(11 Ratings)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยด้วยนวัตกรรมการเกษตร

by KKU
Course Duration: 6h
Enrolled:692

What I will learn?

  • รูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมต่อผู้สูงวัย
  • การผลิตพืชอินทรีย์สู่แหล่งอาหารและโภชนาการปลอดภัย
  • นวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะต่อผู้สูงวัย
  • มินิฟาร์มเพิ่มอาหารและรายได้

Course Curriculum

บทที่ 1 การรู้จักดินและน้ำเพื่อผลผลิตทางการเกษตร

  • เนื้อหาบทที่ 1
    37:38
  • วิดีทัศน์ประกอบเนื้อหาบทที่ 1-1
  • วิดีทัศน์ประกอบเนื้อหาบทที่ 1-2

บทที่ 2 การจัดระบบน้ำในการเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรยุค 4.0

บทที่ 3 การวางแผนผลิตพืชผักให้ได้ตามความต้องการ

บทที่ 4 การผลิตสารไล่แมลง

บทที่ 5 การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

บทที่ 6 การผลิตผักปลอดสารพิษแปลงยกสูง

บทที่ 7 การใช้ ดิน น้ำ คน ให้มีประสิทธิภาพ

บทที่ 8 มินิฟาร์ม

บทที่ 9 การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง

Student Ratings & Reviews

4.6
Total 11 Ratings
5
7 Ratings
4
3 Ratings
3
1 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
เร
11 เดือน มาแล้ว
ได้ความรู้เพิ่มในการไปปรับใช้สำหรับผู้สูงวัย ขอบคุณครับ
ภป
1 ปี มาแล้ว
ได้ความรู้มากเลย
SG
1 ปี มาแล้ว
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นดีมาก
ภห
1 ปี มาแล้ว
ได้แนวทางนำไปประกอบอาชีพเกษตรอีกแนวทางหนึ่งครับ แต่เวลาติดปัญหาหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ทางไหนอีกนอกจากเบอร์โทร และE-Mail ในวีดีทัศน์ ขอบพระคุณมากครับ
the best knowledge.
นแ
1 ปี มาแล้ว
Good
พพ
1 ปี มาแล้ว
good
P
1 ปี มาแล้ว
no comment
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ
เสียงเบา
Free
ฟรี
Free access this course

30-Days Money-Back Guarantee

Tags