4.78(18 Ratings)

สวนครัวยุคใหม่ ปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงปลา

by KKU
Course Duration: 1h
Enrolled:344

การทำสวนครัวยุคใหม่ โดยการใช้วิธีปลูกผักร่วม กับเลี้ยงปลา ที่มีอีกชื่อว่า อะควาโปนิกส์ (Aquaponics) เป็น วิธีการผลิตแบบยั่งยืนที่ผสมผสานการผลิตอาหาร 2 รูปแบบเข้าด้วยกัน คือ การเลี้ยงปลา (Aquaculture) และการปลูกพืชในน้ำแบบไร้ดิน (Hydroponic) ที่เป็นการใช้น้ำแบบหมุนเวียนระหว่างถังเลี้ยงปลากับภาชนะปลูกผัก ทำให้ใช้น้ำน้อยลง สามารถประหยัดน้ำได้ถึง 60 - 90 % และไม่ต้องเสียเวลารดน้ำผัก น้ำที่ได้จากภาชนะ หรือถังเลี้ยงปลา ประกอบด้วยของเสียที่ปลาขับถ่ายออกมา ได้แก่ แอมโมเนียที่ปลาขับออกมากจากเหงือก ขี้ปลา และเศษอาหารปลา ซึ่งเป็นส่วนประกอบของธาตุอาหารของพืชที่ละลายอยู่ในน้ำ จะไหลไปสู่กระบะ หรือภาชนะปลูกผักที่ทำหน้าที่เป็นโรงงานผลิตอาหารสำหรับปลูกพืชด้วยกระบวนการ ไนตริฟิเคชั่น (Nitrification) โดยอาศัยแบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 2 ชนิด คือ ไนโตรโซโมแนส (Nitrosomonas) และไนโตรแบคเตอร์ (Nitrobacter) ที่อาศัยอยู่บริเวณวัสดุปลูกผัก ได้แก่ หิน กรวด และรากผัก โดยเปลี่ยนธาตุอาหารจากรูปที่ผักใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไนโตรโซโมแนสเปลี่ยนแอมโมเนีย (NH3 ) และ NH4 + ไปเป็นไนไตรท์ (Nitrite: NO2 - ) และไนโตรแบคเตอร์ เปลี่ยนไนไตรท์ไปเป็นไนเตรท (Nitrate: NO3 - ) ที่เป็นรูปที่พืชน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ ทำให้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกผัก และไม่สามารถใช้ยาฆ่าแมลงได้เพราะเป็นพิษต่อการเลี้ยงปลา อีกทั้งเป็นการกรองน้ำแบบชีวภาพสำหรับการเลี้ยงปลา โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดจึงทำให้ความเข้มข้นของแอมโมเนียลดลงจากแปลงปลูกผักจะถูกนำกลับไปใช้เลี้ยงปลาอีกครั้ง สำหรับรูปแบบกระบะปลูกผักนั้นเป็นแนวราบ มีภาชนะปลูกเป็นกระบะรางปลูก หรือกระถาง โดยมีวัสดุปลูกเป็นดินเผา หิน วัสดุผสม หรือน้ำ เป็นต้น การทำสวนครัวยุคใหม่ จึงเป็นรูปแบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน ช่วยลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ลดระยะทางและเวลาการขนส่ง และลดพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่ง จึงมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน ช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและระดับชาติ อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างเสริมสุขภาพเนื่องจากกิจกรรมการทำสวนครัว นอกจากจะได้อาหารจากผักสดและปลาที่ปลอดภัยแล้วยังทำให้ได้ออกกำลังกายและคลายความเครียดด้วย
Show More

Course Curriculum

บทที่ 1 สวนครัวยุคใหม่

  • เนื้อหาบทที่ 1
    13:55

บทที่ 2 การจัดทำอควาโปรนิสก์

บทที่ 3 การเตรียมพันธุ์ปลา

บทที่ 4 การจัดเตรียมต้นกล้าและต้นพืช

Student Ratings & Reviews

4.8
Total 18 Ratings
5
14 Ratings
4
4 Ratings
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
เไ
10 เดือน มาแล้ว
ใด้ความรู้ดีมาก
ปริศนา
10 เดือน มาแล้ว
This course is good. I can use this knowledge to apply for my retire.
ยอดเยี่ยม
ภป
12 เดือน มาแล้ว
สุดยอด
ภห
1 ปี มาแล้ว
ขอบคุณมากครับ
ได้เทคนิคการปลูกพืชอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ
ได้ความรู้ดีครับ
เส
1 ปี มาแล้ว
ได้ความรู้และวิธีการแบบใหม่ ซึ่งเหมาะกับการดำรงชีพและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากครับ ขอบคุณมากๆครับ
นช
1 ปี มาแล้ว
ได้ความรู้ดีมากเลยคะ นำไปใช้ได้จริง
ปส
1 ปี มาแล้ว
ดีมากเลยคะ แต่หากเพิ่มเติมขั้นตอนการเดินท่อระบบ จะดีมากเลยคะ
ดีครับ ประหยัดน้ำ
สป
1 ปี มาแล้ว
ได้รับความรู้ดีมากค่ะ ให้รายละเอียดทุกขั้นตอน น่าสนใจและน่าลองนำไปปฏิบัติค่ะ
SR
1 ปี มาแล้ว
ได้ความรู้ที่ดีมากครับ ทำให้เราทำการผลิตทั้งปลาทั้งพืช ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องเสียเวลาหยุดพักรอบการผลิต ลงทุนลงแรงหน่อยแค่ช่วงเริ่มต้น หลังจากนั้นก็แค่ตรวจสอบระบบ ลดแรงงานได้ในระยะยาว...เรียนแล้วได้แนวทางเอาไปประยุกต์ใช้ได้ดีทีเดียวครับ ให้ความรู้ที่เข้าใจได้ง่าย ช่วยสร้างความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติครับ
1 ปี มาแล้ว
มันยากตรงไปหาที่ซื้อล้อรถนี่แหละครับ เปลี่ยนเป็นกะละมัง ดำแทนได้มัยครับ
P
1 ปี มาแล้ว
ยังยากที่ การวางระบบ ท่อน้ำทิ้งลงบ่อปลาย แต่การต่อท่อง่าย
Free
ฟรี
Free access this course

30-Days Money-Back Guarantee

Materials Included

  • การทำสวนครัวยุคใหม่โดยการใช้วิธีการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา
  • การติดตั้งระบบการผลิตพืชพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา

Tags