Smart Farmer
Free Range Chicken
ECommerce
Elderly Food
Religious Tourism
Child Nursing
Selfcare Apps
Flower Decoration
Elderly Dancing
Story Teller
G8
G16
G17
giorgio-parravicini-d9UiTqKC96w-unsplash
Agriculture.
Tour3
Tour5
Ag4
Food4
previous arrow
 
next arrow
4.56(16 Ratings)

ขายสินค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊ก

ระดับคอร์ส :ระดับกลาง
ระยะเวลา : 1h 30m
ผู้เรียน :774

About Course

การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) กําลังเป็นที่ได้รับความนิยมและสร้างยอดขายได้อย่างมาก เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นอีกช่องทางออนไลน์หนึ่งที่มีผู้ประกอบการจํานวนมากใช้จําหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพจ (Page) เพื่อนําเสนอร้านค้าและจําหน่ายสินค้า การถ่ายทอดสด (Live) เพื่อนําเสนอและซื้อขายกับลูกค้าได้ทันทีอีกทั้งในปัจจุบัน เป็นที่พบเห็นว่ามีผู้สูงวัยบางกลุ่มเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าทางช่องทางเฟซบุค ซึ่งได้รับกระแสสังคมตอบรับเป็นอย่างดี แต่อาจประสบปัญหาในการขาย เช่น การสร้างเพจร้านค้าของตนเอง การโพสต์ภาพสินค้า การโต้ตอบและปิดการขายทําให้สูญเสียยอดขายไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้น รายวิชา “ขายสินค้าออนไลน์บนเฟซบุค” จึงมีจุดประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมความสามารถและสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุที่สนใจมีร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์บนช่องทางเฟซบุ๊ก เพื่อสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้ตนเองได้
Show More

What I will learn?

  • การสร้างเพจ
  • เรียนรู้กลุ่มลูกค้า
  • การตั้งราคาและจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
  • การถ่ายภาพสินค้าและการโพสต์
  • การเจรจาต่อรองและปิดการขาย
  • การถ่ายทอดสด

Course Curriculum

บทเรียนที่ 1 การเปิดร้านค้าบน Facebook

บทเรียนที่ 2 การรู้จักกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation)
การเลือกและกำหนดกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย การเข้าใจลูกค้าในเรื่อง 1) พฤติกรรมการซื้อ 2) พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ 3) ลูกค้าที่ด

บทเรียนที่ 3 การตั้งราคาและจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (Price and Promotion)
วิธีตั้งราคา สินค้าให้โดนใจลูกค้า การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายให้ดูคุ้มค่าน่าซื้อและมีกำไร

บทเรียนที่ 4 การถ่ายภาพสินค้าและโพสต์ (Good Photos and Posting tips)
เทคนิคง่ายๆ ใน การถ่ายภาพสินค้าด้วยโทรศัพท์มือถือ ขั้นตอนการโพสต์ภาพสินค้าลงเพจ การใช้คำ (keywords) ใน การโพสต์ขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ การเลือกเวลาและเนื้อหาในการโพสต์

บทเรียนที่ 5 การเจรจาต่อรองและปิดการขาย (Closing the Sales)
การใช้คำสื่อสารเพื่อตอบ คอมเมนท์ในโพสต์ขายสินค้า ขั้นตอนการเจรจาต่อรองและปิดการขาย การรับมือกับลูกค้า

บทเรียนที่ 6 การถ่ายทอดสด (Facebook Live)
การเตรียมอุปกรณ์และความพร้อมในการ ถ่ายทอดสด ขั้นตอนถ่ายทอดสด การโต้ตอบลูกค้าระหว่างการถ่ายทอดสด การนำเสนอหรือขาย สินค้าผ่านการถ่ายทอดสด

แบบทดสอบ
แบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจ

A course by

Student Ratings & Reviews

4.6
Total 16 Ratings
5
12 Ratings
4
2 Ratings
3
1 Rating
2
1 Rating
1
0 Rating
ไร
10 เดือน มาแล้ว
นำไปปฏิบัติได้
สช
10 เดือน มาแล้ว
good
ภป
12 เดือน มาแล้ว
ความรู้ชัดๆๆ
จะเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับเพจตัวเองนะคะ
เยี่ยมมากเลยฟังง่ายเข้าใจง่ายรวบรัดจะนำไปปฎิบัติ/ขอบคุณมากคะ
ภห
1 ปี มาแล้ว
ขอบคุณมากครับ
THE VEDIO LEARNING NUMBER NOT IN ORDER
นจ
1 ปี มาแล้ว
เยี่ยม
นแ
1 ปี มาแล้ว
ขอบคุณสำหรับความรู้ นำไปใช้ได้จริง
1 ปี มาแล้ว
เนื้อหาสลับบทกัน บทที่ 5 นะครับ น่าจะเป็นบทสุดท้าย
เนื้อหาน้อยไปหน่อย แต่ก็เหมาะกับ ผู้สูงอายุแล้ว ครับ
P
1 ปี มาแล้ว
เน้นทฤษฎีมาก ไม่ค่อยเขาใจ แต่โดยรวม ถือว่ายังได้ความรู้มากกว่าเดิม
ฟเ
1 ปี มาแล้ว
เนื้อหาสั้นดี ไม่ลงลึก แต่presentation ยังไม่ดี ลืมบท หรือ พูดผิด ควรตัดออก ถ่ายใหม่ ดูแล้วไม่มืออาชีพ
ปม
1 ปี มาแล้ว
เนื้อหาเข้าใจง่าย กระชับ แต่เสียงเบา
ได้เรียนออนไลน์ เพื่อเป็นทางรอดของคนไทยในยุคดิจิตอล 5g 4.0 สำหรับคนอยากมีรายได้เสริม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ยอมรับระบบช้อปปิ้งออนไลน์มีอิทธพลต่อสังคมไทย
Free
ฟรี
Free access this course

ประเภทคอร์ส

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้สูงวัยทุกอาชีพ