5.00
(3 Ratings)

กายภาพบำบัดและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับคอร์ส

What Will You Learn?

  • การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ
  • การประเมินสมรรถภาพทางกาย
  • การแก้ไขปัญหาสุขภาพ
  • การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

Course Content

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 3 Ratings
5
3 Ratings
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
ดีมาก
ภป
1 ปี มาแล้ว
ความรู้